הבנת הנקרא והבנת הנשמע

מועדים:

תאריך התחלה 23/10/2022, תאריך סיום 29/1/2023

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר סיגל שלמה

מרצה: ד"ר סיגל שלמה  (אוניברסיטת בר-אלן – המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות)

היקף הקורס: 14 מפגשים שבועיים סינכרוניים וא-סינכרוניים – סה"כ 30 שעות אקדמיות

מספר משתתפים: 10-25

מטרת הקורס: הקניית עקרונות הבנת הנקרא והבנת הנשמע, הקניית יכולת הוראה של שיעור בהבנת הנקרא ושל שיעור בהבנת הנשמע והתנסות ואימון בשני הסוגים, תוך התאמת טקסטים להוראה ברמות שונות

קהל יעד: מורים, מכשירי מורים, אנשי חינוך, יועצים

מועדי הקורס: ימי ראשון החל מה-23/1012022 עד ה- 29/1/2023

פורמט: 12 מפגשים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle, ושני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת ZOOM​ .סילבוס

יחידה ראשונה: עקרונות בסיסיים בהבנת הנקרא

בשיעור הראשון נלמד כיצד לגשת לטקסט חדש, לְמה יש לשים לב, מה לבדוק לפני הקריאה, ומה אפשר ללמוד מכל המידע שאספנו. כמו כן נכיר סוגים שונים של טקסטים (מדעי, אינפורמטיבי, תיאורי וכו') ונלמד לאפיין אותם ולהגדיר אותם.

בשיעור השני נלמד למצוא את הכוונה של הכותב בכתיבת הטקסט. נתנסה במציאת כוונה נסתרת בטקסטים מיוחדים (אירוניים, סאטיריים, ביקורתיים), בשיעור זה נכיר גם את חשיבות מציאת הנושא המרכזי – נלמד למצוא אותו ולנסח אותו במילים שלנו.

 

בשיעור השלישי נכיר סוגים של קישוריות ולכידות בטקסט ונלמד את חשיבותם בכתיבה ברורה. מתוך כך נלמד על מבנים לוגיים שונים לטקסטים שונים.

בשיעור הרביעי נדבר על אוצר מילים בטקסט, על שיבוץ מילים מיוחדות וניבים, ועל הבנת מילים מתוך הקשר. נוסף על כך נדבר על ענייני לשון שונים: דגמים תחביריים, מילות קישור והמרתן באחרות ועוד.

יחידה 2: כתיבה נכונה

בשיעור הראשון נלמד מהו המבנה הכללי של שיעור בהבנת הנקרא, נכיר את המושגים המקובלים לחלקי השיעור השונים ונלמד על חשיבותו של כל שלב להבנת התלמידים. נכיר אפשרויות שונות ויצירתיות לפתיחת שיעור ולהכנה נושאית.

בשיעור השני נעסוק בהקניית מילים חדשות או בהסבר מילים חדשות לתלמידים.

בשיעור השלישי נכין שאלה מקדימה, נדבר על הקריאה הדמומה ונלמד על תרגול בעל-פה.

בשיעור הרביעי נלמד על תרגול בכתב, על קריאה קולית ועל חשיבותו של היישום, ונסיים בהכנת מערכים שלמים לשיעורי הבנת הנקרא.

יחידה 3: הבנת הנשמע

בשיעור הראשון נמצא את ההבדלים בין שיעור הבנת הנקרא לשיעור הבנת הנשמע ונעמוד על הקשיים שיש לתלמידים בכל אחד מסוגי השיעורים.

בשיעור השני נכיר טקסטים שונים המתאימים לשיעורי הבנת הנשמע – נלמד על כל אחד מהם ונחשוב על ההבדלים ביניהם מבחינת הקשיים שיהיו לתלמידים בהבנתם.

בשיעור השלישי נכיר את מבנהו של שיעור הבנת הנשמע, נלמד את עבודת ההכנה הנדרשת לבנייתו ונבנה מערך שיעור שלם.

בשיעור רביעי בין מה שלמדנו ביחידה הראשונה וביחידה השנייה לבין היחידה הנוכחית, ונחבר (או נעבד) בעצמנו טקסטים להקלטה.

יחידה 4: מן הקל אל הכבד

בשיעור הראשון נלמד לאבחן את רמתו של טקסט (לקריאה או להאזנה) על פי אורכו ורמת העברית שלו (שאינם חופפים בהכרח).

בשיעור השני נלמד לבחור טקסט אחד מתוך מבחר של טקסטים ולהתאימו לקבוצת תלמידים מוגדרת. נכין שיעור לטקסט זה בהתאם לרמת התלמידים ולמגבלותיהם.

בשיעור השלישי נלמד מה עושים בתוך כיתה הטרוגנית שיש בה תלמידים עם רמות עברית שונות ועם רמות הבנה שונות. נכיר טכניקות העסקה של תלמידים ממהרים וטכניקות קידום לתלמידים מתקשים. בשיעור זה תהיה התייחסות לקשיים של הסטודנטים לגבי החומר הנלמד (שהועלו במשך הקורס) ויימצאו להם פתרונות.

במשימה המסכמת נכין מערכי שיעור מלאים מסוגים שונים לתלמידים שונים. יינתנו סיטואציות של כיתות, ואנו נתאים לכיתות טקסטים לקריאה ולהאזנה ונלמד אותן הבנת הנקרא והבנת הנשמע