חשיפת ילדים בגיל הרך לשפה העברית כשפה נוספת

מרצים / מנחים:

אפרת הראל

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"