התוכנית להוראת העברית כשפה נוספת

מועדים:

סמסטר ב': 08/03/20 - 26/06/20

היקף:

30 שעות אקדמיות

 • תוכנית הלימודים

  ניתן לבחור באחד משני מסלולי לימודים:

  1. תוכנית לימודים מלאה. תוכנית שלמה מורכבת משמונה קורסים – שישה קורסי חובה ושני קורסי בחירה. סטודנטים שיסיימו בהצלחה את שמונת הקורסים יהיו זכאים לתעודת התמחות בדידקטיקה של הוראת העברית כשפה נוספת מטעם האקדמיה המקוונת במכון מופ”ת (זאת בנוסף לאישורי הלימודים שיינתנו בסיומו של כל קורס בתוכנית).
  2. קורסים נבחרים. במסלול זה הלומד בוחר את הקורסים הרלוונטיים לו מתוך כלל הקורסים המוצעים. בסיום כל קורס, יוענק לכל לומד שעמד בדרישות הקורס, אישור סיום לימודים ובו פירוט תוכני הקורס וציון הגמר.

  הקורסים כולם באישור ובפיקוח משרד החינוך הישראלי.

  למי שאינו בשנת שבתון מומלץ להירשם למקסימום 2 קורסים בסמסטר, ובכל מקרה אין אפשרות להירשם ליותר מארבעה קורסים בסמסטר אחד.

  * קורסי החובה שברצוני ללמוד בסמסטר הקרוב:

  באם בחרת בתוכנית מלאה, יש לבחור לא יותר מארבעה קורסים מתוך הרשימה המלאה

  * קורסי הרשות שברצוני ללמוד בסמסטר הקרוב:

  *הקורסים שברצוני ללמוד בסמסטר הקרוב:

  באם בחרת במסלול של קורסים נבחרים, יש לסמן לא יותר מארבעה קורסים מתוך הרשימה: