חגיגה של עברית – תערוכת דוכנים

מועדים:

14 ביולי 2021, 15:45 – 20:00 שעון ישראל (לא סגורה לגבי שעת הסיום – אעדכן אם יהיה שינוי)

המפגש יעמוד בסימנה של השנה המורכבת שחווינו. במהלכו נשאל  מה למדנו ואיך לימדנו? מה ניקח להמשך ואל מה לא נחזור?
נתבונן במבט אנתרופולוגי על חוויית ההוראה במציאות שנכפתה עלינו, נשמע על דרכי התמודדות ונדגים כלים שפותחו.

תערוכת החומרים והתוכניות תלווה את המפגש כולו.