סמינר בעברית – הרשמה מיוחדת

על הסמינר….

השפה העברית היא שפה עשירה, חיה ומתפתחת. השימוש ברבדיה השונים מוכר לנו מהעבר, וגם בהווה היא ממשיכה להתחדש במילים, בתבניות ובצירופים.
מדובר בתופעה מעוררת השתאות, ועם זאת – העושר מציב בפני המורה דילמה נצחית: מה מתוכו להגיש לתלמידי העברית באשר הם?
סוגיה זו תעמוד במוקד הסמינר השנה.

​​​​