פרקי ספרות להוראת העברית כשפה נוספת

מרצים / מנחים:

שרית ילוב

קורס במסגרת התוכנית “הוראת העברית כשפה נוספת”