פרקי ספרות להוראת העברית כשפה נוספת

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"

מועדים:

סמסטר א': 18/10/20 – 22/01/21

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר שרית ילוב

על הקורס

הקורס יקנה דרכים להורא​ת נושאים לשוניים במסגרת דיון בפרקי ספרות בשפה העברית, וכלי הוראה ייחודיים ו/או דיגיטליים (המשלבים טקסט, תמונה, צליל ומדיה ממוחשבת) שאפשר לממש במסגרת תרגול המבוסס על פרקי ספרות אלה.

תכנית הקורס מדורגת: מפרקי ספרות פשוטים לפרקי ספרות מורכבים יותר, ומנושאים לשוניים בסיסיים עד נושאים לשוניים מתקדמים, והיא זרועה בהצעות להתאמת הנלמד לאוכלוסיות ייעודיות.

הקורס מקיף נושאים לשוניים מתחומי המורפולוגיה, התחביר, הסמנטיקה, הפונולוגיה והפרגמטיקה, וכלי ההוראה המוצעים בו מקיפים את ארבע המיומנויות של שימוש בלשון: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה.