תכנון לימודים ופיתוח קוריקולרי להוראת עברית כשפה נוספת – הנחת יסוד, שיקול דעת דידקטי ותכנים

מרצים: רחל לרנר-מור

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"

ייתכן ותאהב גם...