פורום "המשתלה"

מועדים:

15/10/2023, 13/11/2023, 19/12/2023, 17/01/2024, 18/02/2024, 11/03/2024, 19/04/2024, 22/05/2024, בשעות 16:00-18:30

מרצים / מנחים:

ד"ר דורית שפי

"המשתלה" היא פורום לנציגים של הקהילות, לגופים המובילים ולמפמ"רים הדיסציפלינריים העוסקים בפיתוח קהילות מקצועיות לומדות.
"המשתלה" מאפשרת מפגש בין האנשים והגופים השונים המעורבים בפעילותן של בקהילות מקצועיות לומדות. מפגשים אלה מאפשרים יצירת שיתופי פעולה פוריים, למידת עמיתים בסוגיות הנוגעות לפעילות הקהילות, דיונים משמעותיים המאפשרים הנעת תהליכי הסדרה בתחום, ומפגשים עם בעלי תפקידים האמונים על תהליכי התפתחות מקצועית של עובדי הוראה ו/או חוקרים את התחום בארץ ובעולם.