ימי למידה- חקר הפרקטיקה (2)

מועדים:

15/04/2024, 16/04/2024, 17/04/2024, בשעות 09:00-12:00

מרצים / מנחים:

פבי שליט רייטמן

היכרות עם מודלים ועם פלטפורמות ללמידה מהפרקטיקה תוך התנסויות חווייתיות.