יום עיון המרכזי בנושא אקדמיה וחינוך בצל משבר

מועדים:

יום שלישי, 2 יולי 2024, 9:00 - 17:00


יום העיון יעסוק בסוגיות מרכזיות העולות מתוך המשבר העמוק שחווה
מדינת ישראל בימים אלו בעקבות המלחמה בתחומי החינוך, האקדמיה
והחברה, במטרה להציע כלים, עמדות והמלצות לשיקום וצמיחה גם מתוך
משבר מתמשך.
ההשתתפות ללא עלות, ופתוחה לקהל הרחב, לקובעי מדיניות, לאנשי
חינוך ואקדמיה, לחוקרים מומחים ועוד.
נשמח לראותך!