רישום למפגש (בזום) למתעניינים לקראת הרשמה לתוכנית הפוסט-דוקטורט מחזור י"א לשנת הלימודים תשפ"ו – תשפ"ז (2025 – 2026)

מפגש מקוון

מועדים:

יום שני 11 בנובמבר 2024, י' חשון תשפ"ה, בשעות 15:30-14:30


שלום רב,

אנו שמחים להזמינך למפגש (בזום) למתעניינים לקראת הרשמה לתוכנית הפוסט-דוקטורט מחזור י"א לשנת הלימודים תשפ"ו – תשפ"ז (2025 – 2026)

הקישור לזום ישלח לנרשמים לאחר הרשמה