עיצוב למידה בעידן המידע

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר ליאת איילד"ר ניצן אליקיםד"ר תמי זייפרט

ראש ההתמחות: ד"ר ליאת אייל

 

רציונל

ההתמחות בעיצוב למידה בעידן המידע מתמקדת בדרכים חדשניות לשיפור ההוראה ולטיוב איכותה. מטרת ההתמחות היא להכשיר סגל אקדמי לפיתוח ולהטמעה של מגוון דרכי הוראה-למידה-הערכה חדשניות, כאלו המפתחות סקרנות וחשיבה ומעודדות מעורבות פעילה בלמידה באקדמיה.
המתמחים ייחשפו למגמות הבין-לאומיות העדכניות ביותר בתחום ויתנסו בהן. מנחי התוכנית יהוו מנטורים לפיתוח וליישום הפרקטיקות שנלמדו, במסגרת של קבוצת עמיתים מגוונת, לומדת וחוקרת.

אוכלוסיית היעד

סגל אקדמי במוסדות להכשרת מורים השואף להשבחת דרכי ההוראה וההערכה בקורסים; מרצים ומדריכים פדגוגיים המבקשים להעמיק בפדגוגיות חדשניות יישומיות; ראשי מרכזים לשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה. מקומות ספורים יישמרו לבעלי תפקידים ייחודיים במערכת החינוך דוגמת מנהלי בתי ספר, מפקחים ומדריכים במשרד החינוך, מנהלי פסגות.

היקף הלימודים

 • ההתמחות היא חד-שנתית, בהיקף של 180 שעות
 • התוכנית מקנה תעודת התמחות ב"עיצוב למידה בעידן המידע" של בית הספר להתמחות מקצועית במכון מופ"ת
 • צירוף התמחות נוספת מהאשכול, בהיקף של 180 שעות, יכול להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות (בכפוף לנהלים)

נושאי לימוד נבחרים

 • הוראה ולמידה בסביבות חדשניות
 • עקרונות הרצאה מעוררת השראה
 • פיתוח חשיבה מסדר גבוה
 • טיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית
 • משחוק, סימולציות ולמידה ממקרים
 • שיטות וכלים לפיתוח קורס מקוון
 • למידה מבוססת מחקרי מוח

דרכי הלמידה

הרצאות, למידה סדנאית והתנסותית, דיונים בצוותים, סימולציות, למידה ממקרים (Case Based), ימים מקוונים, סיור והיצגי עמיתים. יושם דגש על פיתוח תכנים עבור "השיעור של מחר" בקורס האקדמי, באמצעות פיתוח וחשיבה בצוותים וליווי אישי.

תוצרים מצופים

 • שיפור כישורי ההוראה הייחודיים למשתתפים
 • רכישת ידע וניסיון בתחום של הוראה ולמידה חדשנית
 • הכנת תיק עבודות המכיל יחידות לימוד שפיתחו המשתתפים
 • מעורבות בקהילה מקצועית שבה פעילים מרצים וחוקרים מובילי חדשנות, שתהווה כר לשיתופי פעולה עתידיים

תנאי הקבלה לתוכנית

 • תואר שני ומעלה (עדיפות לבעלי תואר שלישי)
 • ריאיון קבלה