הנחיית עמיתים באקדמיה

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

יעל בר לבלירון אוןרבקה גרוס

ראש ההתמחות: ד”ר לירון און

רציונל

חברי סגל אקדמי המכהנים בתפקידי ריכוז והנחיה, נדרשים לכישורי הנחיית עמיתים, בתהליכים כדוגמת- היוועצות, הנחיה אישית וקבוצתית, הנחיית ישיבות צוות, סופרוויז’ן. הנחיה מקצועית יכולה לקדם שינוי, להפחית התנגדויות ולהגביר תחושת שייכות. הנחיית עמיתים מחייבת את בעל התפקיד לפיתוח מיומנויות הממוקדות בתקשורת בין- אישית בצוות ועם יחידים המצויים בקשרי עבודה עימו, ולרכישת כישורי הנחיה והנחיה על הנחיה. בסביבה האקדמית, יחסי עמיתות (קולגיאליות) מערבים קשרים פורמאליים וא-פורמאליים כאחד, ומאופיינים ביחסי סמכות המשלבים הזדהות קולגיאלית, שותפות ושיתופיות. לכן, מעצם טבעה, הנחיית עמיתים באקדמיה מחייבת לשלב בין סגנונות הנחיה שונים בצוות ועם יחידים, ומעוררת דילמות אתיות ובין-אישיות ייחודיות. התמחות הנחיית עמיתים באקדמיה מציעה העמקת הידע, פיתוח מיומנויות ותהליכי היוועצות ובירור אישי ומקצועי מנקודות מבט מגוונות.

קהל היעד

 1. בעלי תפקידים פדגוגים, ראשי חוגים ומסלולים במוסד האקדמי
 2. ראשי יחידות, רכזים ומנחי סגל עמיתים (סופרויז’ן) ביחידות הכניסה להוראה
 3. רכזי צוותי עמיתים באקדמיה

מבנה ההתמחות

ההתמחות הינה התמחות חד- שנתית בהיקף של 180 שעות אקדמיות, מתוכן 30 שעות פרקטיקום
על פי הפריסה הבאה:

 • 25 מפגשים בימי חמישי במכון מופ”ת בין השעות 14:00-9:00, (150 שעות). בין המפגשים ישולבו גם התנסות במרכז הסימולציות בבר- אילן והשתתפות בכנס מקצועי בתחום.
 • פרקטיקום: הנחית עמיתים במוסד האקדמי, אשר תלווה בהנחייה על הנחייה (סופרויז’ן) של סגל ההתמחות (30 שעות).

נושאים נבחרים

 1. סגנונות בהנחיה אישית ובהנחיה קבוצתית
 2. מודל המעלית לשילוב תיאוריה, גישה ופרקטיקה בהנחיה
 3. מודל ה- U לפיתוח תהליכי הנחיה ומנהיגות
 4. FOCUSING- התמקדות
 5. מודל מעגל השינוי להתמודדות עם התנגדויות בהנחיה
 6. ליבון דילמות אתיות הנלוות לתהליכי הנחיית עמיתים

דרכי הלמידה

 • הרצאות מעשירות ממומחים
 • למידה סדנאית
 • דיונים בצוותים
 • סימולציות
 • למידה ממקרים בקבוצת סופרוויז’ן מצומצמת
 • למידה מקוונת
 •  היצגי לומדים
 • למידה צומחת עפ”י צרכי הלומדים

תנאי קבלה

 • תואר שני ומעלה (עדיפות לבעלי תואר שלישי)
 • מילוי תפקיד אקדמי ו/או פדגוגי הכולל הנחיית עמיתים בסגל
 • ריאיון קבלה

בסיום התכנית

 • יקבלו המשתתפים תעודת התמחות ב”הנחיית עמיתים” של בית הספר להתמחות מקצועית במכון מופ”ת
 • צירוף התמחות נוספת מהאשכול, בהיקף של 180 שעות, יכול להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות (בכפוף לנהלים)
 • תתמקצעו במיומנויות הנחיה, הנחיית עמיתים והנחיה על הנחיה, אישית וקבוצתית
 • תהיו שותפים בקהילה של עמיתים מן המוסדות האקדמיים ברחבי הארץ

מידע נוסף באתר ההתמחות

דמי הרשמה: 100 ש”ח
(ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תש”פ (לא כולל דמי הרשמה): 2,300 ש”ח
(5,000 ש”ח למורים בשבתון)

את התשלום ניתן לבצע באחת משתי האפשרויות הבאות: