הנחיית עמיתים באקדמיה

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר יעל בר לבד"ר לירון אוןרבקה גרוס