הנחיית עמיתים באקדמיה

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר יעל בר לבד"ר לירון אוןרבקה גרוס

ראש ההתמחות: ד"ר לירון און

רציונל:

מטרת התוכנית היא הצמחת בעלי תפקידים ומנחים מובילים לטובת קידום מקצועי של איכות ההנחיה.  הנחיית עמיתים מקצועית מפחיתה התנגדויות, מקדמת שינוי, ומגבירה שייכות בצוות. לצד זאת הנחיית עמיתים מעוררת  דילמות אתיות ובין-אישיות ייחודיות בשל יחסי העמיתות, המשלבים בין היבטים פורמאליים וא- פורמאליים. התמקצעות בהנחיית עמיתים מחייבת את בעל התפקיד לפתח מיומנויות תקשורת בין- אישית, להיות בקיא בהנחיה אישית וקבוצתית, ולשלב בין סגנונות הנחיה שונים בצוות ועם יחידים וזאת מתוך סמכות המשלבת הזדהות קולגיאלית, שותפות ושיתופיות. כל אלו מצריכים תהליכי היוועצות ובירור אישי ומקצועי במסגרת מהימנה ומנקודות מבט מגוונות.

קהל יעד:

 1. ראשי יחידות ובעלי תפקידים במוסד אקדמי, העוסקים בהנחיית עמיתים.
 2. רכזים ומנחי סגל עמיתים (סופרויז’ן) ביחידות הכניסה להוראה.
 3. מנחי קהילות עמיתים.
 4. מנחי קבוצות בעלי ניסיון המעוניינים להתמקצע בהנחיה באמצעות סימולציות בחינוך, כגון במרכזי הסימולציות בהוראה במוסדות האקדמיים.

מבנה ההתמחות:

התמחות חד- שנתית בהיקף של 180 שעות אקדמיות, הכוללות:

 • לימודי ליבה בהנחיה: 20: מפגשים קבוצתיים (120 שעות). חלק מהמפגשים יתקיימו במכון מופ"ת, חלקם יתקיימו מחוץ למכון וישלבו סיורים מגוונים כגון התנסות במרכז הסימולציות בבר- אילן ומפגשים במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ, וחלקם יתקיימו באופן מקוון.
 • לימודי בחירה: 5  מפגשים (30 שעות) יילמדו בקבוצות קטנות ובהם תכנים יחודיים כגון: הנחית סימולציות בחינוך, הנחית עמיתים ביחידות הכניסה להוראה באקדמיה, הנחיה למנחים במערכת החינוך, הנחיה בקבוצות רב תרבותיות.
 • חממה לפיתוח אישי מקצועי:30  שעות ייעוץ אישי לפיתוח קריירה כגון יעוץ לקראת הצגה בכנס או כתיבת מאמר, יעוץ לבניית אתר אישי ומיתוג ברשת ועוד.

נושאים נבחרים:

 1. סגנונות בהנחיה אישית ובהנחיה קבוצתית
 2. מרחבי משמעות בהנחיה
 3. מודל המעלית לשילוב תיאוריה, גישה ופרקטיקה בהנחיה
 4. מודל ה- U לפיתוח תהליכי הנחיה ומנהיגות
 5. מודל מעגל השינוי להתמודדות עם התנגדויות בהנחיה
 6. ליבון דילמות אתיות הנלוות לתהליכי הנחיית עמיתים.

דרכי הלמידה:

  • למידה סדנאית
  • דיונים בצוותים
  • סימולציות
  • למידה ממקרים בקבוצת סופרוויז'ן מצומצמת
  • למידה מקוונת
  •  היצגי לומדים
  • למידה צומחת עפ"י צרכי הלומדים

בסיום התוכנית:

  • יקבלו המשתתפים תעודת התמחות ב"הנחיית עמיתים" של בית הספר להתמחות מקצועית במכון מופ"ת
  • צירוף התמחות נוספת מהאשכול, בהיקף של 180 שעות, יכול להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות (בכפוף לנהלים)
  • תתמקצעו במיומנויות החניית סימולציות, הנחיית עמיתים והנחיה על הנחיה- אישית וקבוצתית
  • תהיו שותפים בקהילה של עמיתים מן המוסדות האקדמיים ברחבי הארץ

מידע נוסף באתר ההתמחות