יוצרים כתיבה

התמחות דו-שנתית

היקף:

360 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

מאיה קצירמירי רוזובסקיעירית השכל שחםשרה קלימן

ראש ההתמחות: ד״ר עירית השכל-שחם

הביטו וראו כולכם בבקשה את דפי הטיוטה האלה שעל שולחני: אחרי מותי מן הראוי להביא לכאן קבוצות-קבוצות של סטודנטים, דור אחרי דור, למען יראו במו עיניהם בכמה ייסורים עולה
הכתיבה לכותביה, כמה יגיעות יגעתי כל ימי חיי וכמה טרחות טרחתי, ובלבד שסגנון כתיבתי יהא פשוט וקולח ושקוף כבדולח, כמה מחיקות מחקתי בכל שורה, כמה טיוטות טייטתי, לעתים
למעלה מחצי תריסר טיוטות שונות, לפני ששלחתי לדפוס: אין הברכה שורה אלא במקום שבו משק הכנפיים נשען על זיעת אפיים, וההשראה נובעת מן השקידה ומן הדקדקנות )עמוס עוז,
סיפור על אהבה וחושך, עמ’ 62.)
ההתמחות בכתיבה במכון מופ”ת נועדה לתת מענה למצוקה אמתית ושכיחה בקרב סגל המכללות להכשרת מורים: מצוקתם של האינטלקטואלים הפוריים, החושבים, היוצרים, מורים ומרצים עמוסי רעיונות, שופעי התחלות של מאמרים, גדושי ציטוטים נפלאים, שהיו יכולים להשתלב במאמר שטרם יצא מן הכוח על הפועל. “עוד מעט אתפנה לכך, בקרוב, בסמסטר הבא, בחופשה”. אחרים מרגישים כי יש להם מה לומר, אך חסרים את הכלים ואת הקווים “העבים” של התוכן. זאת על רקע הלחץ המתגבר לפרסם ולפרסם.
התוכנית משמשת חממה לגידול כותבים אקדמיים, ובתשתיתה הידיעה שהכתיבה מצמיחה ברבדים שונים: אישי, רגשי, מחשבתי. התוכנית משלבת כתיבה אישית-פואטית וכתיבה עיונית-אקדמית. התוכנית מבוססת על העמדת הכתיבה, הכותבים והכתוב במרכז העיסוק האינטלקטואלי.

היקף הלימודים

 • ההתמחות היא דו-שנתית, בהיקף של 360 שעות
 • ההתמחות מקנה תעודה המעידה על סיום התמחות ב”כתיבה אקדמית ופואטית” במהלך שנתיים מטעם מכון מופ”ת; תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות לזכאים העומדים בקריטריונים

מטרות התוכנית

מטרת העל של ההתמחות בכתיבה היא רכישת המיומנות והכלים לכתיבת חיבור אקדמי (מאמר, פרק בספר, פוסט-דוקטורט וכיו”ב( ולעריכתו לפרסום. התוכנית מבקשת לסייע למתמחים להפוך לכותבים אקדמיים הראויים לעולם המכללות. התוכנית מסייעת למתמחים להתמודד עם קשיים בכתיבה ומעניקה למתמחים הזדמנות לפתח כלים, לספוג רעיונות, לקבל משובים ממנחים ומעמיתים ולהביא לקו גמר טיוטות השוכנות במגירות. נוסף על כך, התוכנית נותנת כלים להנחיית כותבים בראשית דרכם. כלים אלה נועדו לסייע, בין היתר, למרצים במכללות לחינוך המלמדים קורסים שונים, רובם מחייבים כתיבה, ופעמים רבות עומדים משתאים מול היעדרן של מיומנויות כתיבה בסיסיות בקרב סטודנטים.

מטרות ביניים מסייעות:

 • ליטוש היכולת לחשיבה עמוקה וביקורתית לשם חיזוק הרעיונות, ארגונם ומיקודם
 • סיוע בניסוח בהיר ומדויק של התובנות
 • פיתוח ידע ומיומנויות של כתיבה אקדמית
 • התנסות בקריאה ובכתיבה ביקורתיות
 • היכרות עם אופני ההערכה של תוצר הכתיבה והתנסות בהם
 • פיתוח קהילת לומדים מקצועית בנושאי כתיבה אקדמית
 • שיפור מיומנויות של הנחיה אישית וקבוצתית של סטודנטים בעבודות סמינריוניות ו/או בעבודות גמר לקראת תזה (מוסמך או דוקטור), עיוניות ומחקריות התוכנית מציעה ליווי בכתיבת מאמר או ספר אקדמי; גיבוש הקול האישי של הכותב האקדמי; והתנסות בכתיבה פואטית.

נושאי התוכנית

 • סיוע בהתמודדות עם קשיים ומעצורים בכתיבה – התקרבות לכתיבה
 • ליטוש היכולת לחשיבה עמוקה וביקורתית לשם חיזוק הרעיונות, ארגונם ומיקודם
 • פיתוח ידע ומיומנויות של כתיבה אקדמית, התנסות בקריאה ובכתיבה ביקורתיות
 • הקניית כלים להתמודדות עם הגשת כתב יד לכתבי עת ועם שיפוט של עמיתים ומומחים
 • כתיבה פואטית ואישית

דרכי ההוראה-למידה

בתוכנית לימודי יסוד שמטרתם לייצר מטה-חשיבה על כתיבה, להתחבר למקורות היצירה, ליישם את הקשר שבין רטרוספקציה מקצועית לכתיבה אקדמית ולבנות קהילה מקצועית לומדת של כותבים. התוכנית תושתת על הרצאות פרונטליות, דיונים קבוצתיים, היצגים, מתן משוב, למידת עמיתים, עבודה סדנאית בקבוצות, הנחיה אישית וקבוצתית ועבודה עצמית. הקורס מלווה באתר מּודל המרחיב את מרחב הכתיבה, ובו יישזרו חומרי קריאה שונים, עבודות
המתמחים, טיוט מתמשך ומשובי עמיתים ומומחים. מתמחים ההולכים ומבשילים בתהליך הכתיבה יכולים להקדיש זמן פרטני-נפרד להמשך הכתיבה.

חובות המתמחים

 • קריאה שוטפת של מאמרים וטקסטים עיוניים אחרים
 • תרגילי כתיבה שונים, הן במהלך השיעורים הן ביניהם
 • טיוט של הפרקים השונים של העבודה האקדמית ושכתובם
 • הצגת תוצרי כתיבה בפני קבוצת העמיתים
 • כתיבת העבודה בשלמותה עד להכנת מאמר ראוי לפרסום או פרק בספר

ההתמחות היא מקור השראה, והיא מרחיבה את היכולות האישיות, הרגשיות והאינטלקטואליות של הכותבים. תוכנית ההתמחות מסייעת בגיבוש הזהות העצמית ככותבים אקדמיים.

דמי הרשמה: 100 ש”ח
(ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תש”פ (לא כולל דמי הרשמה): 2,300 ש”ח
(5,000 ש”ח למורים בשבתון)