יוצרים כתיבה

התמחות דו-שנתית

היקף:

360 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר עדו ליטמנוביץהד"ר ורד רפאליהד"ר עירית השכל שחםהסופרת ד"ר מירי רוזובסקי