נוירופדגוגיה יישומית

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורית אלגאוי-הרשלרד"ר אילת קצוףד"ר אפרת לוצאטוד"ר גל בן יהודהד"ר מיה שלוםפרופ' יצחק פרידמן

ההרשמה לתשפ"ג נסגרה