ניהול אקדמי

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

סלביה שטיגליץ

ראש ההתמחות: ד”ר סילביה שטיגליץ

 

רציונל

המציאות האקדמית המשתנה מייצרת אתגרים ושפע של הזדמנויות. מציאות זו זקוקה למנהלים ולמנהיגים אשר מסוגלים להוביל את הסביבה האקדמית שהם פועלים בה ולהשפיע עליה. מטרת ההתמחות היא להכשיר מנהלים שיוכלו להנהיג בצורה אפקטיבית את עצמם, את האחרים ואת ההזדמנויות הנקרות לפתחם.

אוכלוסיית היעד

ההתמחות מיועדת לחברי סגל אקדמי, מנהלים בהווה ובעתיד, אשר מעוניינים לקחת על עצמם להיות חלק מעיצוב המערכת החינוכית שהם עובדים בה.

היקף הלימודים

 • ההתמחות היא חד-שנתית, בהיקף של 180 שעות
 • התוכנית מקנה תעודת התמחות ב”ניהול אקדמי” של בית הספר להתמחות מקצועית במכון מופ”ת
 • צירוף התמחות נוספת מהאשכול, בהיקף של 180 שעות, יכול להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות (בכפוף לנהלים)

מבנה תוכנית הלימודים

ההתמחות מאורגנת כסדרת מפגשים דינמיים, מתוך התייחסות אל עולם העבודה העכשווי, המציית לתהליכים, שמתקיימים בו שינויים, לעיתים דרמטיים, המציפים אי ודאות רבה.
ההתמחות נבנתה כך שתוכל לתת מענה ממוקד, מהיר וגמיש לצרכים המשתנים של המתמחים, ותאתגר אותם באמצעות מתודות מגוונות של סדנאות ניהול.
ההתמחות היא חד-שנתית והיקפה עומד על 180 שעות. מתוכן 120 שעות כוללות שיעורים אקדמיים וחווייתיים, ו-60 שעות – סדנאות לבחירה. אפשר לבחור שתי סדנאות בנות 30 שעות,
או סדנה אחת בת 60 שעות.

בין הנושאים הנלמדים

 • ניהול דינמי בעולם דינמי
 • התפתחות תפיסות ניהול במערב ובמזרח
 • סוגיות בניהול באקדמיה בעולם משתנה
 • מנהיגות מעוררת השראה
 • אבחון ארגוני ותכנון אסטרטגי
 • ניהול צוות אפקטיבי
 • ניהול קונפליקטים
 • המנהל המתבונן

בין הנושאים בסדנאות

 • מנהיגות מודעת: שיפור היכולות האישיות והארגוניות
 • ניהול מתוך מודעות קשובה (mindfulness) וחקר המוח בחינוך
 • חינוך בקונפליקט: הכשרה בשדה מורכב
 • חושבים מחדש על הוראה | קורס מקוון

תנאי הקבלה לתוכנית

• תואר שני ומעלה (תינתן עדיפות לבעלי תואר שלישי)
• ריאיון קבלה

דמי הרשמה: 100 ש”ח
(ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תש”פ (לא כולל דמי הרשמה): 2,300 ש”ח
(5,000 ש”ח למורים בשבתון)