התמחות ניהול אקדמי

התמחות חד-שנתית

מועדים:

סמסטר א': ימי ה', החל ב- 05/11/2020 סמסטר ב': ימי א', החל ב-7/03/2021

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורלי עידוד"ר סילביה שטיגליץ

על הקורס

מציאות האקדמית המשתנה ובתוך כך השינויים האחרונים אליהם נקלענו ללא הכנה, הציבו אתגרים חדשים לחברה, לאקדמיה ולמערכת החינוך.
מציאות זו זקוקה למנהלים ולמנהיגים אשר מסוגלים להוביל את הסביבה האקדמית שבה הם פועלים ולהשפיע עליה.
מטרת ההתמחות היא להצמיח  חברי סגל אקדמי בדרגות ניהול, שיוכלו להנהיג בצורה אפקטיבית את עצמם, את הצוות ואת היחידה שהם עומדים בראשה.
יחד נשפיע על המחר: בגמישות וביצירתיות, נוכח התנאים המשתנים, נבחן כיצד נוכל בסביבה האקדמית לעצב את המחר ולבחון הזדמנויות של פיתוח, שינוי, יזמות ושילובי טכנולוגיות.

בשנה”ל תשפ”א תתקיים התוכנית במתכונת מחודשת ומותאמת לדינאמיקה בשדרת הניהול האקדמית

אוכלוסיית היעד

ההתמחות מיועדת לחברי סגל אקדמי, מנהלים בהווה ובעתיד, אשר מעוניינים לקחת על עצמם להיות חלק מעיצוב המערכת החינוכית שהם עובדים בה.

היקף הלימודים

תוכנית מורחבת בהיקף של 180 שעות, בסיומה יקבלו המשתתפים תעודת התמחות בניהול אקדמי, המקנה בצירוף התמחות נוספת תעודת הוראה למכללות (בכפוף לנהלים).

מבנה תוכנית לימודים

60 שעות:

מפגשי למידה שיתקיימו במהלך סמסטר א’ באופנים שונים (פנים מול פנים, ובזום), מפגשי מליאה (הרצאות, מפגש עם מומחה) ומפגשים סדנאיים בקבוצה (ניתוחי אירוע, פתרון בעיות וסימולציות).

ההרצאות תשמשנה בעיקר להקניה ולהרחבה של ידע בנושאי ניהול נבחרים, ומטרת העבודה הסדנאית תהיה “לתרגם” את הנלמד במליאה לסיטואציה ארגונית במוסד האקדמי ובעולם המקצועי של כל אחד ואחת מהמתמחים.

על המתמחים לשריין את ימי חמישי שבין התאריכים 05/11/2020 – 04/02/2021, כאשר בסמוך לתחילת הסמסטר יינתנו התאריכים הסופיים למפגשים המקוונים והפרונטליים.

30 שעות:
סדנה מקוונת ברובה בנושא מנהיגות מבוססת אינטליגנציה רגשית שתתקיים בסמסטר ב’

מפגשים פרונטליים: ימי א’, 07/03/2021  בין השעות 14:00 -17:30, 13/06/2021 בין השעות 14:00 -18:15

מפגשים מקוונים: ימי א’, 21/03/2021, 18/04/2021, 2/05/2021, 9/05/2021, 23/05/2021, 30/05/2021, 6/06/2021, בין השעות 14:00 -16:30

90 שעות:
סדנאות מקוונות לבחירה, שמטרתן להעשיר את ארגז המיומנויות ה"רכות" (soft skills) הנדרשות לבעלי תפקידי ניהול באקדמיה, בימות שגרה כמו בעיתות משבר.

 • המוח הגמיש 60 שעות (מתחיל בסמסטר א')
 • מאביי רבי לסיינפלד ומשחקי הכס: מפגשים מהסוג התלמודי 30 שעות (מתחיל בסמסטר א')
 • למידה כדרך ולא כמטרה: פדגוגיה מתבוננת עקרונות ותרגול 30 שעות (מתחיל בסמסטר ב')
 • התפקודים הניהוליים של המוח הקורס המעשי 30 שעות (מתחיל בסמסטר ב')

נושאי התוכנית

 • זיהוי אמונות וניסוח חזון
 • ניהול דינאמי בשגרה מתחדשת ובמצבי משבר
 • שיווק ופרסום
 • ניהול באקדמיה בעולם משתנה
 • מנהיגות מעוררת השראה
 • מיומנויות ניהול
 • חוק ואתיקה בניהול

מועדים

סמסטר א'
ימי חמישי בין התאריכים 05/11/20 – 04/02/21, כאשר בסמוך לתחילת הסמסטר יינתנו התאריכים הסופיים למפגשים המקוונים והפרונטליים.

סמסטר ב'

מפגשים פרונטליים: ימי א’, 07/03/2021  בין השעות 14:00 -17:30, 13/06/2021 בין השעות 14:00 -18:00

מפגשים מקוונים: ימי א’ , 21/03/2021, 18/04/2021, 2/05/2021, 9/05/2021, 23/05/2021, 30/05/2021, 6/06/2021, בין השעות 14:00 -16:30

יתר המועדים יקבעו על בסיס הסדנאות לבחירה.

תנאי קבלה לתוכנית

 • מכתב המלצה
 • ראיון קבלה
 • תואר שני ומעלה (תינתן עדיפות לבעלי תואר שלישי)

מחיר
דמי הרשמה: 100 ₪
עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א – 2300 ₪
(5,000 ₪ למורים בשבתון)