הנחיה אישית לבוגרי ההתמחויות

רציונל

מסע הגיבור (ג’וזף קמפבל) מגולל סיפור של הרפתקה בת שלושה חלקים: היציאה, החניכה והחזרה הביתה. בית הספר ללימודי התמחות מקצועית חרט על דגלו את המטרה של טיפוח מומחים אשר בסיום ההתמחות יהוו כוח מוביל בסביבה האקדמית שהם פועלים בה, ויתרמו להצמחת הסטודנטים, העמיתים והמוסדות. לשם כך, בית הספר מציע לבוגריו תוכנית חד-שנתית בהנחיה מקוונת-למחצה.

אוכלוסיית היעד

בוגרי בית הספר ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ”ת

מבנה התוכנית

כל התמחות תציע לבוגריה מסלול הנחיה אישי, שבמוקדו ליווי והפקת תוצרים יישומיים מתקדמים בעלי ערך ברמת המתמחה וברמת המוסד המכשיר. מנחי התוכנית יהיו חברי סגל ההתמחויות בבית הספר. ההנחיה תתקיים במסגרת מפגשים אישיים ובקבוצות קטנות עם המנחה.

תנאי הקבלה לתוכנית

  • ריאיון אישי
  • ועדת קבלה

* מספר המקומות בתוכנית זאת מוגבל

חובות המתמחים

נוכחות מלאה והצגת תוצר שהוא בעל ערך בקהילה האקדמית או במוסד האקדמי, אשר עמד
בקריטריונים של שיפוט על ידי שני מומחים.

התוכנית של הנחיה אישית ושל פיתוח דומיין מיועדות לבוגרי ההתמחויות בלבד

דמי הרשמה: 100 ש”ח
(ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ”א (לא כולל דמי הרשמה): 2,300 ש”ח
(5,000 ש”ח למורים בשבתון)