הנחיה אישית לבוגרי ההתמחויות

שנה: 2020

מידע נוסף באתר ההתמחות

התוכנית של הנחיה אישית ושל פיתוח דומיין מיועדות לבוגרי ההתמחויות בלבד

דמי הרשמה: 100 ש”ח
(ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תש”פ (לא כולל דמי הרשמה): 2,300 ש”ח
(5,000 ש”ח למורים בשבתון)

את התשלום ניתן לבצע באחת משתי האפשרויות הבאות:

דמי הרשמה
100
תשלום שכר לימוד
2,300