הנחיה אישית לבוגרי ההתמחויות

מועדים:

ימי ה', החל ב-5/11/20