מחקר והערכה

מרצים: אסנת רובין יאיר צדוק לורן ארדריך ניבה ונגרוביץ נעמי וינר לוי תחיה וינוגרד ג'אן

שנה: 2020

מידע נוסף באתר ההתמחות

דמי הרשמה: 100 ש”ח
(ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תש”פ (לא כולל דמי הרשמה): 2,300 ש”ח
(5,000 ש”ח למורים בשבתון)

דמי הרשמה (לנרשמים לשנה א' בלבד)
100
תשלום שכר לימוד – שנה א'
2,300
תשלום שכר לימוד – שנה ב'
2,300