ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס (מתקדמים)

סדנה בזום

מועדים:

יום רביעי, 10 ביולי 2024, בשעות 10:00–14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אולז'ן גולדשטיין

בסדנה יכירו המשתתפים את המנגנונים המתקדמים לניתוח איכותני, ויתנסו בניתוח תוכן של מסמכי טקסט. עוד נדון בהיבטים מתודולוגיים, בסוגיות ובקשיים נפוצים העולים במהלך הניתוח.

נושאי הסדנה למתקדמים

  1. שאילתות, אפשרויות חיפוש וקידוד אוטומטי.
  2. פריסת נתונים של שאלונים, וניתוח תשובות לשאלות פתוחות.
  3. ניתוח הנתונים של קבוצות מיקוד.
  4. ניתוח תכנים ויזואליים ומולטימדיה.
  5. ניהול פרויקטים, גיבוי והעברת חומרים ממחשב למחשב.
  6. ניהול עבודת צוות של חוקרים.
  7. אפשרויות לבדיקת אמינות הניתוח באמצעות השיטה של הסכמת השופטים.
  8. דיון משותף בשאלות שמתעוררות והצעות לעבודה.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים המעוניינים במחקר איכותני ובמחקר משולב.

דרישת קדם: השתתפות בסדנה למתחילים

מבנה הסדנה

בסדנה יינתנו  הנחיות לשימוש בתוכנת אטלס, והיא תכלול התנסות מעשית של המשתתפים בניתוח. במהלך הסדנה נדון בסוגיות מתודולוגיות של ניתוח באמצעות התוכנה. משתתפי הסדנה יעבדו במחשב האישי שלהם, שהתקינו בו את התוכנה.

שימו לב:

  • יש להביא בחשבון שגרסת הניסוי של התוכנה מוגבלת ל-5 ימי עבודה במהלך 90 יום מעת הפעלתה הראשונה. מחיר גרסת הסטודנט (כולל תלמידי תואר שלישי) הוא כ-300 שקלים למשך שנתיים.
  • בסדנה נעבוד על גרסת המחשב של התוכנה (גרסת ה-Desktop), ולא על גרסת הענן (גרסת ה-Web).

מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.

מחיר: 250 ₪

מרצה: ד"ר אולז'ן גולדשטיין – מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע, וראש בשיתוף של צוות חשיבה במכון מופ"ת. בעבר שימשה כראש בית הספר ללימודים מתקדמים וראש רשות המחקר במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.