נטנוגרפיה – מחקר איכותני ברשת החברתית המקוונת

סדנה בזום

מועדים:

יום שני , 8 ביולי 2024, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד''ר גל סילברמן

מטרת הסדנה

הרשת החברתית המקוונת מהווה אוסף מרחבים ציבוריים בהם מתחולל שיח נרחב בתחומי הסוציולוגיה, גאו-פוליטיקה, כלכלה, מדיה, תרבות ועוד ועוד. כשכזו, היא כר פורה המאחסן מידע עתק התנהגותי (behavioral big data) מקוון, ומהווה שדה מחקרי לסוגיות רבות ומגוונות במדעי החברה. על כן בסדנה יוצגו עקרונות הנטנוגרפיה  (netnography) – ניתוח איכותני יעודי של הרשת החברתית המקוונת. המשתתפים/ות יתנסו ביישום שיטות המחקר בשילוב דאטה מקוונת מהרשת וגליונות לניתוח שישלחו מראש.

קהל יעד

הסדנה מיועדת לחוקרים/ות ולסטודנטים/ות לתארים מתקדמים (רצוי בעלי רקע/שעברו קורס בסיס במחקר איכותני) המבקשים לבצע מחקר איכותני המבוסס על שיח טבעי (naturally occurring discourse) המאוחסן באופן מקוון (online archival data)

הנושאים הנלמדים בסדנה

  • הפרדיגמה האיכותנית וניסוח שאלת המחקר בהקשר של שדה המחקר המקוון.
  • כריית הדאטה המקוונת ודגימה תכליתית (purposive sampling) רלוונטית לסוגיה המחקרית.
  • מתודולוגיות איכותניות למיפוי דעות ברשת (qualitative sentiment analysis);

ולניתוח פרופיל (qualitative analysis of narratives).

  • בנית גליון ממצאים ושילוב תוצאות כמותיות.

מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.

מחיר: 200 ₪