ניתוח של נרטיבים או ניתוח נרטיבי? עקרונות ושיטות בפרשנות נרטיבית

סדנה בזום

מועדים:

יום חמישי, 19 בספטמבר 2024, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

תקציר

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של פרשנות נרטיבית, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה; דגש עיקרי יושם על מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית; המשתתפים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים העורכות/ים או מתכננות/ים לערוך מחקר נרטיבי ושיש להן/ם היכרות בסיסית עם מחקר זה.

נדרשת היכרות בסיסית עם הפרדיגמה הנרטיבית. תינתן עדיפות למי שלמדו בסדנה "מחקר נרטיבי: תיאוריה ומתודולוגיה"

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס הניתוח הנרטיבי
  • היכרות עם הסוגים השונים של ניתוח נרטיבי
  • הבנת העקרונות והכלים של מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית
  • רכישת יכולת ראשונית לניתוח נרטיבים

מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.