מחקר נרטיבי: תיאוריה ומתודולוגיה

סדנה בזום

מועדים:

יום שני, 16 בספטמבר 2024, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

תקציר

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס לדיסיפלינות רבות במדעי החברה ולפרופסיות מגוונות. אולם לא פעם, הייחודיות של מחקר נרטיבי לעומת מחקרים איכותניים אחרים לא מובנת דייה ונעשה שימוש בדרכים לאיסוף וניתוח נתונים שאינן מתאימות לתיאוריה הנרטיבית. מתוך ראיית המחקר הנרטיבי כפרדיגמה פרשנית ייחודית, בסדנה נדון בנושאים הבאים: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות להגדרת המחקר הנרטיבי; ועקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שיש להן/ם היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני, והן/ם מבקשות/ים ללמוד על אופיו הייחודי של המחקר הנרטיבי כפרדיגמה מובחנת בתוך המחקר האיכותני.

תרומת הסדנה

  • הבנת הייחודיות של המחקר הנרטיבי כפרדיגמת מחקר מובחנת בתוך המחקר האיכותני
  • הכרת התשתית הפילוסופית של המחקר האיכותני
  • יכולת לזהות נרטיב ולהבחינו מסוגי טקסט לא נרטיביים
  • הבנת העקרונות המתודולוגיים הייחודיים המכתיבים את האיסוף/ההפקה של נתונים נרטיביים ואת ניתוחם

מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.