מהו מחקר איכותני? עקרונות וסוגות

סדנה בזום

מועדים:

יום שלישי, 3 בספטמבר 2024, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

תקציר

בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין ביניהן.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שמבקשים לערוך מחקר איכותני או שעורכים מחקר כזה ורוצים להעמיק בהבנת האפשרויות העומדות בפניהן לתכנון ועריכת המחקר.

תרומת הסדנה

  • הבנת התשתית הפילוסופית והמתודולוגית של מחקרים איכותניים-פרשניים.
  • הכרת אסטרטגיות החקירה (מסורות המחקר) המרכזיות במחקר איכותני.

מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.