ראיונות עומק: למה, מתי ואיך?

סדנה בזום

מועדים:

יום ראשון, 8 בספטמבר 2024, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

תקציר

הסדנה תדון בעקרונות התאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים; יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק ובניהולו; ככל שהזמן יאפשר זאת יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפים יתנסו בעריכת ריאיון קצר.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שמבקשים לרכוש או להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם בעריכת ראיונות עומק.

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס ראיונות עומק איכותניים.
  • הכרת סוגים שונים של ראיונות עומק איכותניים.
  • רכישת יכולת לתכנן ריאיון עומק.
  • הבנת העקרונות לניהול ריאיון עומק.
  • הכרת המורכבות האתית הקשורה לריאיון עומק והדרכים לשמירת אתיקה בראיון עומק.

מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.