רכישת שעות ייעוץ מחקרי

מועדים:

ליצירת קשר rashut@macam.ac.il

  • לאחר תשלום דמי ההשתתפות בייעוץ יישלח לחוקר/ת אישור בדוא"ל, רק אחרי קבלת אישור בדוא"ל ניתן יהיה לפנות ליועץ/ת ולתאם את שעות הייעוץ.
  • היקף הייעוץ ודמי השתתפות החוקרים בעלות הייעוץ

דמי השתתפות עצמית של החוקרים: 200 ₪ לכל שעת ייעוץ

בכל אחד מסוגי הייעוץ (מתודולוגי/ סטטיסטי/ כתיבה ופרסום*) יינתנו ארבע אפשרויות לבחירה:

2 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 400 ₪

5 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,000 ₪

8 שעות  ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,600 ₪

10 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 2,000 ₪

לתשומת ליבך:

  • הפנייה של החוקר/ת ליועץ/ת תיעשה באופן עצמאי, ומיקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו ביניהם/ן (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ"ת).
  • אין להתחיל בתהליך ייעוץ בטרם ניתן לכך אישור בכתב בדוא"ל מטעם הרשות למחקר והערכה.
  • לאחר תשלום דמי ההשתתפות בייעוץ יישלח לחוקר/ת אישור בדוא”ל, רק אחרי קבלת אישור בדוא”ל ניתן יהיה לפנות ליועץ/ת ולתאם את שעות הייעוץ.