ביוגרפיות מקצועיות: כלי בהכשרת המורה לספרות

25

מק"ט: 1111 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אביבה קרינסקי

שנה: 2001

קטגוריה: "תחומי דעת: הומניסטיקה"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

המטרה של יחידת הוראה זו היא לגרום למורה להבין טוב יותר את גישותיו להוראת הספרות, ואת השינויים שעשויים לחול בהן במהלך חייו המקצועיים. ההנחה היא, שמורה המודע לתהליכי השינוי בהתפתחותו המקצועית יכול לשפר את ההוראה שלו, שעיקרה היענות לצורכי התלמידים מתוך גמישות ורגישות.
תכנית זו מזמנת התוודעות לנרטיבים – קטעים מביוגרפיות מקצועיות – של מורים ותיקים לספרות. משהופכים הנרטיבים לציבוריים, הם יוצרים דיאלוג בין הלומדים לבין עצמם, בינהם לבין עמיתיהם ובינהם לבין כותבי הנרטיבים. דיאלוג זה מעודד את הלומדים לרפלקציה על התנסותיהם-הם בהוראה, ובכך הוא עשוי לתרום להעמקת ההבנה שלהם את עצמם כמורים.
התכנית נענית לאתגר לבדוק כיצד לשלב בהוראה-למידה של תחום הדעת את הפרקטיקה הרפלקטיבית – שלפיה המורה עצמו נתפס כאחראי להתפתחותו. הגם שההדגשה בתכנית היא על ידע הצומח עם ההתנסות בהוראה, היא אינה מתעלמת מסוגי ידע אחרים, מסורתיים, וגם הם משולבים בה.