הצלע השלישית

קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: טללית שביטעינת רמוןעמירה ערן

שנה: 2001

קטגוריה: "יהדות"

תיאור

חיבור זה מציג לפני הקורא עמדות שונות כלפי האישה, כפי שאלו באות לידי ביטוי בצורות השיח השונות של המחשבה היהודית בדורות שעברו וביצירותיהן של משוררות בנות זמננו.החיבור פותח בעמדתה של ההלכה כלפי האישה מנקודת המבט פמיניסטית, דן בפרשנות הפילוסופית של בריאת האישה וייעודה ומסיים בשירת נשים עכשווית. מטרתו – להאיר את השפעתם של כתבי הקודש על היחס המשפטי-פילוסופי-ספרותי אל האישה.