הגישה השלישית וארגון הידע

35

מק"ט: 31520 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אמנון כרמוןדוד קורןיורם הרפזשרית סגל

שנה: 2006

קטגוריה: "הוראת למידה והערכה"

תיאור

הספר – הגישה השלישית וארגון הידע: מתווה להכשרת מורים מטפחת חשיבה, מציע מודל חדש להכשרת מורים: מכללה מחוללת שינוי. המחברים – כולם בעלי ניסיון בתחום הכשרת עובדי הוראה – טוענים שעל המכללות לחינוך להתייצב בחזית המאבק לשינוי מערכת החינוך ולהפיכתה למערכת המפתחת את יכולתם של התלמידים לעבוד עם ידע (ולא רק לשמרו בזיכרון עד הבחינה), כלומר – לחשוב. כדי לחולל שינוי בכיוון זה, על המכללות עצמן להשתנות ולהחליף את דפוסי הפעולה המסורתיים שלהן בדפוסי פעולה חדשים.ביסוד הספר עומדים שני מושגים חדשים: הגישה השלישית וארגון הידע המוסדי. הגישה השלישית מנסה לחלץ את מחשבת החינוך מן הניגוד המשתק אותה במשך כמה דורות בין גישת "תוכנית הלימודים במרכז" לבין גישת "הילד במרכז"; ארגון הידע המוסדי מתייחס לדפוסי היסוד של ארגון הידע במוסדות החינוך למינהם המכתיבים למורים ולתלמידים את אופני העיסוק בידע. אימוץ הגישה השלישית ויצירת דפוסים חדשים של ארגון ידע עשויים לפתוח למכללה ולבית הספר אפשרויות חדשות.הספר מיועד למורי מורים ולמנהלי תוכניות בתחום הכשרת מורים, אולם כל מי שעוסק בחינוך עשוי למצוא בו עניין רב.

אמנון כרמון – הוא מנהל מכון כרם להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי. לימד במוסדות שונים להכשרת מורים, הוא איש סגל בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ופרסם מאמרים בתחום החינוך והכשרת המורים.
שרית סגל – היא ראש תחום לימודי הפסיכולוגיה במכללת לוינסקי, ממחברות משמעת בכיתה – היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים וחרדת בחינות בהוצאת מכון מופ"ת.
דוד קורן – הוא ראש מרכז ההדרכה הפדגוגית במכללת ליפשיץ.מילא תפקידים מגוונים במערכת החינוך והיה ממובילי ההתמקצעות בהוראת המתמטיקה בחינוך היסודי. פרסם מאמרים שונים בתחום הדידקטי ובחינוך המתמטי.
יורם הרפז – הוא מנהל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. הוא פרסם ספרים ומאמרים בתחום חינוך החשיבה, ודרכי הוראה ולמידה. לאחרונה יצא לאור ספרו – חכה, פתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה, בהוצאת מכון ברנקו וייס.