איך להעריך מה?

35

מק"ט: 3157 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אייריס שנקמןאפרת דרורינורית מירבפנינה פרנקלקארי סמיתשרה שמעוני

שנה: 2006

קטגוריה: "הוראת למידה והערכה"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

אילו תפקידים מיוחדים יש להערכה בתהליך ההכשרה של מורים ? כיצד ניתן למפותם ולהעריך את איכותם? מה משפיע על איכותו של המורה המתחיל כמעריך: האם זו ההיסטוריה שלו כמוערך, המודלים שהכיר במהל הכשרתו, או שמא זו מידת בקיעותו בתכנים מקצועיים רלוונטיים לשיפור כלי ההערכה שבאמצעותם יעריך את תלמידיו? אלה הם הנושאים העיקריים שספר זה עוסק בהם.תפקידי הערכה בהכשרת מורים רבים ומגוונים, ויש הסכמה מוצהרת על החשיבות הרבה שיש לתהליכי ההערכה בהכשרת המורים. אך בין ההסכמה המוצהרת לבין הנכונות להשקיע השקעה ממשית בטיפוח תהליכי הערכה מתקדמים קיים פער ברוב המוסדות להכשרת מורים בארץ. מטרת הספר היא להקטין ככ האפשר את הפער הזה בהמצאות הבאת דוגמאות, הצבת שאלות וזיהוי דילמות הדורשות מענה ומעוררות מחשבה. הספר נועד לסייע בקידום תהליכים משמעותיים הקשורים להערכה בהכשרת מורים מהיבט תיאורטי ופרקטי, והוא מציג תפיסות של הערכה, מתאר מה נעשה בתחום זה בתהליך הכשרת המורים, ומציע אפשרויות שיכולות לתרום לשיפור מעמדה של ההערכה בתהליך ההכשרה.הספר מחולק לשערים שכל אחד מהם הוא בבחינת יחידה עצמאית, כך שהקורא יכול לכוון את קריאתו לפי צרכיו ובהתאם לתחומי התעניינותו. עם זאת, הספר מציג מיפוי מובנה ומושכל של סוגיות בתחומי ההערכה בהכשרת מורים: השער הראשון מביא מיפוי של הנושא כולו; השערים הבאים מציגים סקירה תיאורטי. ודוגמאות יישומיות של תהליכי הערכה שונים בהכשרת מורים; השער האחרון דן בדילמות חינוכיות המתעוררות תוך קביעת קריטריונים להערכה.לכתיבת הספר שותפות שש כותבות כל אחת מביאה לתוך כתיבתה את אישיותה, את תרבות ההכשרה שממנה צמחה ואת ניסיונה האישי.