היסטוריה משועבדת

58

מק"ט: 4212 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אריה קיזל

שנה: 2008

קטגוריה: "מדיניות חינוכית" "תחומי דעת: הומניסטיקה"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

הספר "היסטוריה משועבדת" מציג ניתוח ביקורתי של תכניות הלימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה, משנת תש"ח (1948) ועד תשס"ו (2006)במסגרת המחקר המקיף נבדקו ההתפתחויות והשינויים שחלו בתכניות הלימודים ובמטרותיהן, והשלכותיהם על ספרי הלימוד. כמו כן נבדק היחס המספרי והקשר התוכני בין הנושאים שנלמדו בהיסטוריה כללית ובין אלה שנלמדו בתולדות ישראל. הבדיקה כללה גם ניתוח של הטקסט הלימודי: אילו נושאים הורחבו והודגשו – כגון מרכזיותה ותרומתה של אירופה, אילו נושאים הוצגו בצורה שטחית וסטראוטיפית – כגון תולדות היפנים והסינים, ואילו נושאים הודחקו או הועלמו – כגון רצח העם הארמני. הניתוח מלוֻוה בדברי הסבר ליחס השונה לנושאים השונים. מלבד אלה נדון הקשר בין התכניות והספרים לבין עיצוב הזיכרון הקולקטיבי של תלמידי ישראל. הממצאים מאוּששים באסמכתאות, במוּבאות ובתימוכין מספרות העיון והמחקר בארץ ובעולם.

המחבר, אריה קיזל, מרצה במכללות לחינוך אורנים וגורדון, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה ועמית במכון מנדל למנהיגות.