השכלה כללית ותשתיות תרבות: אתגרים ויעדים בהכשרת אנשי חינוך והוראה

40

מק"ט: 3163 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אילנה אבישראסתר יוגבדורית הופנמרוד אלוני

שנה: 2008

קטגוריה: "הוראת למידה והערכה"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

הספר "השכלה כללית ותשתיות תרבות" מציג תכנית מקיפה, רעיונית ומעשית, לטיפוח אנשי חינוך ראויים לשמם בעידן שהאידיאלים המסורתיים של עולם הרוח, התרבות והחינוך איבדו מחיוניותם ומחשיבותם. במוקד הספר עומד הצורך בחשיבה מחודשת על מיקומן ועל משקלן של ההשכלה הכללית ותשתיות התרבות בהכשרת אנשי חינוך והוראה. זאת לנוכח המציאות הפרדוקסלית, המאופיינת בהתפוצצות מידע, בגלובליזציה טכנולוגית-כלכלית ובדומיננטיות של תקשורת ההמונים מצד אחד, וברדידות תרבותית, בפשטנות מחשבתית, באינדיבידואליזם נהנתני ואגוצנטרי מצד אחר. הפתרון המוצע בספר – הן בהגיונות התיאורטיים שבו והן בתכניות המעשיות – הוא הגדלת משקלן היחסי של ההשכלה הכללית ושל תשתיות התרבות במסגרת תכניות הלימודים להכשרת מורים. אנו סבורים שדווקא במציאות הגלובלית והפוסטומודרנית של ימינו דרושה גרסה חדשנית ועדכנית של חינוך קלסי. נדרשת תכנית להכשרת מורים אשר ממתנת את ההתמקדות בידע הדיסציפלינרי ובטכניקות ההוראה, ותחת זאת משקיעה יותר בטיפוח אדם משכיל וחושב, בעל רגישות ערכית, עושר תרבותי ואחריות אזרחיתהספר מיועד בעיקר למסגרות להכשרת מורים, אבל גם לעוסקים בחינוך בכלל.


מחברים:

ד"ר נמרוד אלוני הוא מרצה לפלוסופיה של החינוך במכללת סמינר הקיבוצים, ראש המכון למחשבה חינוכית, מוקד קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי ומנהל תחום החינוך במרכז לאתיקה בירושלים.
ד"ר אילנה אבישר
 היא מרצה לכימיה וביוכימיה במכללת סמינר הקיבוצים, חוקרת בתחומי חינוך וחברה, ראש מסלול ביולוגיה-כימיה בדגש סביבתי ועמיתה במכון למחשבה חינוכית.

ד"ר דורית הופ היא מרצה לספרות ולפסיכולוגיה, עמיתה במכון למחשבה חינוכית במכללת סמינר הקיבוצים וחברה במכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו.

ד"ר אסתר יוגב היא ראש בית הספר לחינוך במכללת סמינר הקיבוצים, מרצה להיסטוריה של יחסי העבודה בארצות הברית, מפתחת תכניות לימוד רב-תחומיות ועמיתה במכון למחשבה חינוכית.