דפים 71

ספר מקוון
0
ספר מודפס
30
מק"ט: אין מידע קטגוריה:

מדור: כתב עת דפים

הכותבים: דוד בר-גלמיכל צלרמאיר

קטגוריה: "כתב עת אקדמי - דפים"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

דוד בר-גל
קורט לוין ומקורות אישיים, אינטלקטואליים ותאורטיים של פרדיגמת מחקר הפעולה

מיכל צלרמאיר
המורה כחוקר – מקורט לוין ועד למחקר עצמי וקהילות לומדות

עיון ומחקר בחינוך

איוה חגי-ניב
מחקר פעולה להפעלה אפקטיבית של "אופק חדש"

אילנה פאול-בנימין, קוסאי חאג' יחיא
חינוך לרב-תרבותיות באקדמיה: מדיון דיאלוגי לפרקטיקה שוויונית

מיכל ראזר, ויקטור פרידמן
מחקר פעולה כשיטה לבניית מודל ל"חינוך מכליל"

דפנה מנדלר, עליזה עמיר, שרה האופטמן, דבורה גורב
בין אי-נחת למרחב בטוח: ניסוח שאלת מחקר בקרב סטודנטים להוראה העורכים מחקר פעולה

אשר שקדי, מלכה שנוולד, גלי דינור, ברוריה סמט, איריס יניב
מחקר פעולה ככלי בהכשרת מורים: מבט משווה על מחקרי פעולה בארבע מכללות להוראה

נעה אבריאל-אבני, דפנה גן
מיפוי שדה הפעולה ככלי לפיתוח תפיסה מערכתית ולעיצוב אזרחות סביבתית מושכלת

צילה ארן, רבקה שטיינמיץ
האם מתמחה יכול להיות אותנטי בעבודתו? מעגלי פעולה לחשיפת אותנטיות ברפלקציה של מתמחים

אילנה רונן
בחינת התפתחותה של מובילת תהליך חינוכי: מעגלי מחקר ועשייה

מרווה שמואלי, איריס אלקחר
תרומתו של שיח מפורש על הקשר בין יהדות למדע לקידום סובלנות בקרב סטודנטים דתיים וחילונים: מחקר פעולה

מלכה גורודצקי
הליכה בתלם ונוודות

כתב העת במלואו בפורמט pdf