תכנית קש"ת – קושרות שדה לתיאוריה

התמחות מדפיות אקדמיות - תשפ"ד

מועדים:

יום חמישי, סמסטר ב', 14:00-9:00, 4 מפגשים בני 6 שעות כ"א וסמינר בן יומיים

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר ענת קסלרהילי גז-מיכאלינועה מוסריתמר כץ

מטרות
מטרת הקורס להוות למוביל/ה אקדמי/ת פדגוגי/ת שנטוע/ה בשני עולמות קבוצת השתייכות פרופסיונלית ייחודית, יצירת מסגרת התייחסות משותפת וזירת למידה אישית וקבוצתית אודות תפקידו. מטרת הקורס
לאפשר התנסות, היכרות ולמידה על העולם החינוכי בו הסובב. בקורס נכיר גישות ותפיסות חינוכיות, נדון בהיבטים וזוויות שונות בתפיסת התפקיד ובדרכים האופטימליות להגשמת מטרות החינוך, נתבונן בהתפתחות
הזהות המקצועית האישית, תוך דיון בשאלות אתיקה וערכים. תהליך זה של בירור הקול האישי של המדריך הפדגוגי, יעשה לצד התנסות במיומנויות הליבה של עבודת המדריך הפדגוגי: מיומנויות רגשיות חברתיות,
רפלקטיביות בהוראה, דיאלוגיות בחינוך, הקשבה אמפתית- אסרטיביות, תצפיות משוב, הערכה, כלי בינה מלאכותית ועוד

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד

שכר הלימוד עבור מרצים במכללות להכשרת עובדי הוראה, במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות בלבד הוא 300 ₪.

 תנאי קדם לקבלה לתוכנית קשת

  • תואר אקדמי שני (ממוסד מוכר) ומעלה
  • מועסקת כמדריכה פדגוגית במכללות להכשרת עובדי הוראה

חובות המתמחים

  • נוכחות ב-80% לפחות ממפגשי ההתמחות הקבועים
  • הגשת מטלות בהתאם לסילבוס

גמול השתלמות הינו לסגל האקדמי במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות בלבד, בכפוף לאישור משרד החינוך.

הרשמה ותשלום

ההרשמה להתמחות תתבצע באופן מקוון, באתר מכון מופ"ת.