הורות בחברה הערבית

מקוון בזום

מועדים:

תאריך תחילה וסיום: 29/10/24 – 14/1/25 (עשרה מפגשים) 29/10/24; 5/11/24; 12/11/24; 19/11/24; 3/12/24; 10/12/24; 17/12/24; 21/1/25; 7/1/25; 14/1/25, בימי רביעי, בין השעות 17:00 – 19:30

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

נג'וא אבו נימר עבאס

תקציר:
הקורס יעסוק בתהליכי סוציאליזציה הקורים בחברה הערבית והשפעתם על הקשר בין ילדים להורים.
נכיר לעומק סגנונות הורות ומודלים בהורות אשר יסייעו בהגברת תחושות החוסן של ילדיהם.