תכניות לימודים בהכשרה להוראה בזיקה לשינויים בחברה הישראלית

40

מק"ט: 4207 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: לאה שגריר

שנה: 2007

קטגוריה: "מדיניות חינוכית"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

טרם פורסם בספרות המקצועית מחקר שיטתי על השפעותיהם של שינויים בחברה על תוכני ההוראה במכללות להכשרת מורים. חשוב לחקור נושא זה, משום שהחברה משקיעה משאבים רבים בתהליכי היישום של המדיניות החינוכית בשדה החינוך. האסטרטגיות ליישומה של מדיניות החינוך כוללות חקיקה והקצאת משאבים לבניית תשתיות ולתמריצים. תכנית הלימודים משמשת כלי ליישום המדיניות החינוכית ולהחדרת שינויים למערכת החינוך. ניתוח היסטורי משווה של תוכני תכניות במדעי החינוך מציג תמונה היסטורית כוללת בפרספקטיבה של השינויים שהתרחשו במדינה. תוצאות המחקר מתארות את השינויים – תדירותם ועוצמתם – במרכיבים השונים של תכניות הלימודים, והן עשויות להוות פוטנציאל יישומי חשוב למתכננים ולכותבים של תכניות הכשרה חדשות. מתכנני תכניות חדשות יוכלו להסתייע בתוצאות המחקר בשלב של קבלת הכרעות באשר למדיניות הננקטת במוסדות כפי שהיא מוצהרת בתכניות. כמו כן עשויים המתכננים להפיק לקחים באשר להדגשת מרכיבים אלה ואחרים בתכניות, בהתאם ליסודות התוכניים, הערכיים והחינוכיים שרוצים לקדם ולהטמיע.

ד"ר לאה שגריר פועלת בתחום החינוך מעל לשלושים שנה כמחנכת, כמדריכה פדגוגית במכללת לוינסקי לחינוך, וארבע עשרה שנים – כראש מכון מופ"ת. תחומי ההוראה וההתמחות שלה הם: שיטות הוראה והקנייתן, תורת תכניות הלימודים – בנייה, יישום, ניתוח והערכה, הכשרת מורים כפרופסיה בארץ ובעולם ומקומה של הכשרת המורים בתוך מערכת החינוך.