אוטונומיה ואחריות פרופסיונלית

30

מק"ט: 4209 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אילנה ברושאלי כהן-ג`וורדרורה כפיר

שנה: 2007

קטגוריה: "הכשרת מורים ומורי מורים"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

חופש האקדמי הוא אתוס מרכזי של האקדמיה. רבים מפרשים אותו כזכותו של איש האקדמיה ללמד ולחקור כראות עיניו ולפי שיקולי דעתו בלבד.מחברי הספר מוסיפים לזכותו של האקדמאי לאוטונומיה את חובתו לנהוג באחריות מקצועית.המחברים סוקרים את התפתחות הרעיון בדבר חופש אקדמי ואת מקומו כיום בסוגים שונים של מוסדות אקדמיים. בהמשך הספר מדווח מחקר בדבר תפיסת החופש האקדמי על רכיביו השונים בקרנ מורים במכללות האקדמיות לחינוך ולהוראה, מוסדות שזכו במעמד אקדמי רק בעשורים האחרונים. המחקר מאפשר הצצה ראשונה אל משמעות המושג, ואל הקשר בין תפיסתו לבין "אקדמיות" המורים וזיקתם לדת.מחקר זה יכול לשמש נדבך ראשון בבחינה אמפירית של נושא, שנדון רבות אך נחקר מעט.

המחברים:

פרופ` דרורה כפיר היא חוקרת ותיקה, מייסדת היחידה למחקר ולהערכה במכללה האקדמית בית ברל. מחקריה עוסקים במגוון נושאים חינוכיים וכוללים מחקרים ארציים רחבי היקף, מחקרי הערכה ועוד. בשנים האחרונות עוסקת דרורה כפיר בעיקר בחקר הכשרת המורים והחינוך הגבוה.
ד"ר אלי כהן-ג`וור הוא חבר ביחידת המחקר במכללה האקדמית בית ברל על אף שתחום הדעת שלו הינה פילוסופיה. חופש האדם והיבטיה המעשיים של סוגיה זו בחיי הפרט המהווה את ציר עיסוקו. בעשור האחרון הוא בוחן את הנושא והקשיריו עם הפנאי, מרחב הזמן הפנוי בו האדם ניצב מול חירותו. בהמשך לזיקתו רבת השנים לחינוך הוא כותב ופועל, בעיקר בחו"ל, לקידום הצורך בחינוך לפנאי.
ד"ר אילנה ברוש היא מרצה וחוקרת במכללה להוראה סמינר הקיבוצים, התמחויותיה בהוראה כוללים מתודולוגיה מחקרית ומספר תחומים סוציולוגיים כגון: סוציולוגיה של החינוך, חברה ישראלית ומשפחה. בשנים האחרונות היא עוסקת במחקר על הכשרת מורים בתחום החינוך המיני.