מועדים:

תאריכי תחילה וסיום: 25/3/25 – 29/7/25 (ימי שלישי), בין השעות: 09:00 – 14:45

היקף:

120 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

טלי בן יעקב

הקורס מיועד לבוגרי NLP Practitioner שמעוניינים לעבוד באופן מקצועי בשיטת ה-NLPתעודת הסמכה בין-לאומית המוכרת ע"י לשכת הNLP הישראלית וארגון הגג הבין-לאומי.

מצ"ב סילבוס