חשיבה אקולוגית: גישה חדשה לשינוי חינוכי

30

מק"ט: 3812 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: שושנה קיני

שנה: 2006

קטגוריה: "הוראת למידה והערכה"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

"חשיבה אקולוגית" היא גישה חדשה לשינוי חינוכי, המתבססת על התפיסה האקולוגית כדרך מטפורית להצגת חשיבה רב-תחומית. עקרונות היסוד של חשיבה זו, בדומה לתפיסה האקולוגית, הם: יחסי גומלין בין מרכיבים בתוך המערכת, רפלקטיביות, ארגון עצמי וסיבתיות מעגלית במקום לינארית.הספר מתאר את דרך החשיבה האקולוגית כדיאלוג מתמשך בין הפרקסיס לבין התאוריה החינוכית, באמצעות הצגת פעילות משותפת של החוקרת עם קבוצת מורים שונות. את התוצר של התהליך הדיאלוגי מציע הספר כחזון לשינוי חינוכי, תוך הדגשת תפקידו הכפול של המורה כמי שפועל בתוך המערכת אך גם מתבונן מבחוץ ומודע לפעילותו. ליישום החזון של חשיבה אקולוגית יש לפתח קהיליות לומדים, בהן המשתתפים חוקרים את פעולתם ובה בעת מבנים ידע והבנה פדגוגיים חדשים. בדומה לגלגלי השיניים המניעים זה את זה בשעון האורלוגין, כך מניעה תת-מערכת אחת את השניה לשינוי מערכתי בחינוך.הפרק החותם את הספר מוקדש לנושא הכשרת מורים, ומציע גישה חלופית לפיתוח המורה הרצוי, גישה הנגזרת מהחשיבה האקולוגית.

שושנה קיני, מרצה בכירה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון, חוקרת ומלמדת בה מאז הקמתה. תחומי המחקר שלה הם התפתחות פרופסיונלית של מורים, שינויים מערכתיים בחינוך, מחקר פעולה שיתופי, למידה ושינוי קונספטואלי.